คลังเก็บผู้เขียน: โครงงาน คำราชาศัพท์ที่ใช้มากที่สุดในชีวิตประจำวัน

เกี่ยวกับ โครงงาน คำราชาศัพท์ที่ใช้มากที่สุดในชีวิตประจำวัน

119/4 บ้านหินฮาว ต.โนนฆ้องอ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น40270

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้(ง32297)

 โครงงาน คำราชาศัพท์ที่ใช้มากที่สุดในชีวิตประจำวัน   ผู้จัดทำ น.ส. ธัญชนก  พิมพ์บึง  เลขที่ 20 ม. 5/1 ครูผู้สอน : อาจารย์คเชนทร์  กองพิลา คำถาม  1.ทำไมจึงต้องสำรวจหาคำราชาศัพท์ที่นำมาใช้มากที่สุดในชีวิตประจำวัน 2. การนำคำราชาศัพท์ มาใช้แล้วเกิดประโยชน์อย่างไร 3. การใช้คำราชาศัพท์ในปัจจุบันเป็นเรี่องที่ จำเป็นหรือไม่ อย่างไร จุดประสงค์   ที่เลือกทำ โครงงานเรื่อง คำราชาศัพท์ที่ใช้มากที่สุดในชีวิตประจำวัน ก็เพราะอยากทราบว่าทุกวันนี้ได้นำคำราชาศัพท์ หมวดใดบ้างมาใช้ในชีวิตประจำวัน และมีบทบาท ความสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราอย่างไร

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น