หมวดกิริยา

คำราชาศัพท์หมวดอากัปกิริยา

ทาเครื่องหอม = ทรงพระสำอาง                 ทักทายปราศรัย = พระราชปฏิสันถาร

ถาม = พระราชปุจฉา                                 ดู = ทอดพระเนตร

 ให้ = พระราชทาน                                     อยากได้ = ต้องพระราชประสงค์

    ไปเที่ยว = เสด็จประพาส                           จดหมาย = พระราชหัตถเลขา

 ไหว้ = ถวายบังคม                                     แต่งตัว = ทรงเครื่อง

  อาบน้ำ = สรงน้ำ                                         มีครรภ์ = ทรงพระครรภ์

 หัวเราะ = ทรงพระสรวล                             ตัดสิน = พระบรมราชวินิจฉัย

หมวดอาการต่างๆ

ราชาศัพท์                        ความหมาย                        ใช้สำหรับพระราชวงศ์ 

สระพระเจ้า                                 สระผม                           – พระมหากษัตริย์ 

 แต่งองค์                                      แต่งตัว                           – หม่อมเจ้า

 ทรงกีฬา                                     เล่นกีฬา                         – พระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์

ทรงช้าง                                      ขี่ช้าง                             – พระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์

ทรงม้า                                       ขี่ม้า                               – พระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์

ทรงรถ                                       นั่งรถ                             – พระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์

ทรงเรือ                                      นั่งเรือ                            – พระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์

ประทับ                                       นั่ง, อยู่                           – พระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์

ทรงยืน                                       ยืน                                – พระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์

อ้างอิง

http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=1252

http://www.muslimthai.com/main/1428/content.php?category=110&id=4603

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s