ราชาศัพท์ที่มักใช้กันไม่ถูกต้อง

ราราชาศัพท์ที่มักใช้กันไม่ถูกต้อง

        เรื่องการใช้ “ราชาศัพท์” นี้เป็นเรื่องที่มีปัญหาอยู่มาก ดังที่ได้เคยพบเห็นกันมาบ้างแล้ว แต่ถึงกระนั้นก็ปรากฏว่ายังมักใช้กันไม่ถูกต้องอยู่ตลอดมา ทั้งนี้ก็เพราะเราทุกคนต่างก็ประสงค์จะใช้คำ “ราชาศัพท์” ให้ถูกต้อง แต่บางทีก็ไม่ทราบว่าจะไปปรึกษาหารือใคร ก็เลยมักใช้เท่าที่ตนคิดว่าถูกต้อง บางทีก็ขาดไปบ้าง บางทีก็เกินไปบ้าง ในเรื่องนี้ ม.ล. ปีย์ มาลากุล ท่านได้เคยตั้งข้อสังเกตเท่าที่ท่านเคยพบเห็น และได้ยินได้ฟังอยู่เสมอ โดยเฉพาะคำว่า “ถวายการต้อนรับ” ที่ใช้กันอยู่เป็นประจำทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ คงเป็นเพราะเวลาใช้กับบุคคลชั้นนำของประเทศที่มิใช่พระมหากษัตริย์หรือเจ้านาย เคยใช้ว่า “ให้การต้อนรับ” พอเปลี่ยนเป็นราชาศัพท์ก็เลยกลายเป็น “ถวายการต้อนรับ”

๑. คำว่า “ถวายการต้อนรับ” และ “ถวายความจงรักภักดี” มักมีผู้ชอบใช้กันมาก ทั้งทางวิทยุกระจายเสียง ทางโทรทัศน์ และทางสื่อมวลชนอื่น ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ คำนี้เป็นการใช้ที่ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้เพราะเรามีภาษาไทยสำหรับการนี้อยู่แล้ว คือ “เฝ้าฯ รับเสด็จ” หรือ “รับเสด็จ” เช่น เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่ใด ถ้ามีราษฎรมาชุมนุมคอยเฝ้าฯ รับเสด็จอย่างหนาแน่น ก็ควรใช้ข้อความว่า “ราษฎรมาเฝ้าฯ รับเสด็จอย่างหนาแน่น” ไม่ใช่ “ราษฎรมาถวายการต้อนรับอย่างหนาแน่น” ดังที่ได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อย ๆ “ความจงรักภักดี” ก็ทำนองเดียวกัน เป็นสิ่งที่จะเอามาถวายกันไม่ได้ หากเป็นสิ่งที่มีประจำอยู่ในจิตใจของคนแต่ละคน เพราะฉะนั้น จึงควรใช้ว่า “จงรักภักดี”หรือ “มีความจงรักภักดี”

            ๒. คำกริยาใดที่เป็นราชาศัพท์อยู่แล้ว เช่น เสด็จ เสวย ตรัส ฯลฯ ห้ามใช้คำว่า “ทรง” นำหน้า คือจะใช้ว่า ทรงเสด็จ ทรงเสวย ทรงตรัส ฯลฯ ไม่ได้ แต่ถ้าคำกริยานั้นเป็นคำไทย ๆ เช่น ถือ จับ วาด ฯลฯ เมื่อจะใช้เป็นราชาศัพท์ ก็ให้เติมคำว่า “ทรง” ข้างหน้า เป็น ทรงถือ ทรงจับ ทรงวาด ฯลฯ ได้

            ๓. การใช้ “พระราช” หรือ “พระ” นำหน้า ให้ถือหลักว่า เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี ใช้ “พระราช” นำหน้า เช่น พระราชหัตถเลขา พระราชโทรเลข ฯลฯ แต่ถ้าเป็นอวัยวะก็ใช้เพียง “พระ” นำหน้า เช่น พระหัตถ์ พระกร พระพาหา ฯลฯ คำนามที่ไม่มีราชาศัพท์ถ้าต้องการใช้ให้เป็นราชาศัพท์ ให้เติมคำว่า “พระ” ข้างหน้า เช่น พระเก้าอี้

            ๔. การใช้คำ “พระบรม” นำหน้านั้น ใช้เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้น เช่น พระบรมราชานุญาต พระบรมราชูปถัมภ์ พระบรมราชานุเคราะห์ พระบรมราโชวาท และพระปรมาภิไธย (ซึ่งก็คือ พระบรมนามาภิไธย นั่นเอง) ฯลฯ สำหรับสมเด็จพระบรมราชินีให้ตัดคำว่า “บรม” ออก เช่น พระนามาภิไธย พระราโชวาท พระราชินูปถัมภ์ ฯลฯ ถ้าจะกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงลงชื่อก็ให้ใช้ว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย

            ๕. พระราชวงศ์ที่ทรงฐานันดรศักดิ์ มี “พระ” นำหน้า อันได้แก่ พระวรวงศ์เธอ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ (-บอ-รม-มะ-) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอใช้ “พระ” นำหน้าราชาศัพท์ เช่น พระหัตถ์ พระกร ฯลฯ ถ้าเป็นชั้นหม่อมเจ้า ไม่ต้องมี “พระ” นำหน้า ใช้เพียงราชาศัพท์เฉย ๆ เช่น หัตถ์ กร ฯลฯ

อ้างอิง

http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=1155

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s