เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้(ง32297)

 โครงงาน คำราชาศัพท์ที่ใช้มากที่สุดในชีวิตประจำวัน

 

ผู้จัดทำ

น.ส. ธัญชนก  พิมพ์บึง  เลขที่ 20 ม. 5/1

ครูผู้สอน : อาจารย์คเชนทร์  กองพิลา

คำถาม

 1.ทำไมจึงต้องสำรวจหาคำราชาศัพท์ที่นำมาใช้มากที่สุดในชีวิตประจำวัน
2. การนำคำราชาศัพท์ มาใช้แล้วเกิดประโยชน์อย่างไร
3. การใช้คำราชาศัพท์ในปัจจุบันเป็นเรี่องที่ จำเป็นหรือไม่ อย่างไร

จุดประสงค์  

ที่เลือกทำ โครงงานเรื่อง คำราชาศัพท์ที่ใช้มากที่สุดในชีวิตประจำวัน ก็เพราะอยากทราบว่าทุกวันนี้ได้นำคำราชาศัพท์ หมวดใดบ้างมาใช้ในชีวิตประจำวัน และมีบทบาท ความสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราอย่างไร

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น